Noutăți

Raport de activitate a federației pentru anul 2015-2016

ASOCIAŢIA OBŞTEASCĂ „FEDERAŢIA SPORTIVĂ DE AERONAUTICĂ CU AEROSTATE DIN REPUBLICA MOLDOVA” A FOST ÎNREGISTRATĂ 31.03.2015, CODUL FISCAL 1015620002605.
Preşedintele Federaţiei : Costiuc Evghenii
Federația reprezintă o asociaţie obştească republicană şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriu al Republicii Moldova.
Scopul Federației este:
– de a promova aeronautica si sportul aeronautic in Republica Moldova
– de a promova condiţii pentru asigurarea zborurilor aeronautice cu aerostate aeronautice.
– promovarea unui stil de viață sănătos in rîndurile tinerilor.
– prezentarea sportului aeronautic ca o alternativă la fenomenele antisociale in rindurile tinerilor.
– crearea condiţiilor necesare pentru ocupaţia activă cu sportul aeronautic in rîndurile tinerilor.
– participarea celor mai buni sportivi si a membrelor Federației la competiţii, concursuri demonstrative, festivaluri atît locale cit si internaţionale.
– organizarea competiţiilor, festivalurilor, concursurilor demonstrative.
– crearea conditiilor optime pentru organizarea competiţiilor sportive aeronautice si de divertisment, atragerea fondurilor pentru punerea în aplicare a proiectelor si programelor,care vizeaza scopurile statutare ale Federaţiei.
Pentru atingerea scopurilor Federaţia are nevoie de susţinerea financiară din partea Guvernului RM

Pentru perioada 2015-2016 încasări bănești sub formă de subvenții de stat, sponsorizare și alte încasări direcționate au constituit 0 lei. Ceea ce nu a permis de a realiza scopurile puse de Federația

Raport anual pentru anul 2015

Raport de activitate a Federaţiei pe anul 2015